Słomiane ozdoby – warsztaty

Link: https://www.facebook.com/events/2162903240395331/?active_tab=about

Tekst o warsztatach:
Słomiane ozdoby na choinkę są zakorzenione w polskiej tradycji. Nasi przodkowie ubierali drzewko w ozdoby czerpane z natury – z sadu, lasu czy pola. Obok orzechów, suszonych jabłek, słodkości i ozdób z papieru pojawiały się ozdoby ze słomy -znaki symbolizujące życie. Ze słomy i papieru wykonywano rozmaite pająki zawieszane pod sufitem.
Słoma była nieodłącznym elementem świątecznego wystroju dawnych wiejskich izb. Rozścielano ją na podłodze, a w kątach stawiano „dziady”, czyli niewymłócone snopy zboża. Na stołach kładziono ziarno, a pod wigilijny obrus – siano.
Słoma wykorzystywana była również w obrzędach związanych z magią agrarną w okresie godów, czyli od Bożego Narodzenia do Święta Trzech Króli. Wszystko to miało przynieść obfite plony i dostatek.
W przeszłości ludzie przywiązywali ogromną wagę do przestrzeni, w której żyli. Starali się nadać wartość naturze, która ich otaczała.
Słoma zawiera w sobie ogromne konotacje kulturowe, bardzo bogatą, głęboką treść. Związana jest ze światem dusz zmarłych, przodków, ze światem antycznym, ale i kulturą chrześcijańską.
Symbolizuje i zawiera w sobie całą oś świata – to co głęboko i daleko pod ziemią wyrasta, tam jest ta siła, to co na zewnątrz, czyli ten środek gdzie my żyjemy i pracujemy, i kłos, czyli te wysokie niebiosa, ponieważ jest to symbol chleba i całego jadła obrzędowego.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu:
„GŁOSY TRADYCJI W GDYNI”.
Warsztaty tradycyjnych ozdób choinkowych
Prowadzenie: Marta Domachowska

Kiedy?
01.12.2018
grupa I : godz. 11:30-14:30
grupa II: godz. 16:00-19:00

Dla kogo?
Wiek uczestników: 3+ (dzieci pod opieką dorosłych)
Tworzenie ozdób choinkowych planujemy uświetnić śpiewaniem kolęd.

O prowadzącej:
Etnolog, badaczka polskiej kultury ludowej, uczennica wiejskich śpiewaków, tancerzy, muzykantów i rękodzielników. Od kilkunastu lat zgłębia, praktykuje i popularyzuje polskie tradycje muzyczne. Prowadzi autorskie warsztaty taneczne i spotkania śpiewacze oraz umuzykalniające warsztaty dawnych zabaw dziecięcych i warsztaty rękodzieła. Na co dzień zajmuje się edukacją w zakresie polskiej kultury ludowej i organizacją wydarzeń muzycznych w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

Gdzie?
Towarzystwo Miłośników Gdyni
ul. Władysława IV 51
Gdynia

Udział w warsztatach jest płatny: 15zł/os.
Zapisy przez formularz:

https://goo.gl/forms/8BKXKUTinSXPQCKK2

Wpłaty na konto Towarzystwa Miłośników Gdyni
nr: 96 1160 2202 0000 0000 5423 4880.
lub osobiście w siedzibie TMG.

Ilość miejsc ograniczona.
O kolejności zapisów decyduje przesłanie dowodu wpłaty a nie wypełnienie formularza.

______________________________________________________
Regulamin warsztatów organizowanych w ramach projektu
„Głosy tradycji w Gdyni”
______________________________________________________

1. Uczestnik pokrywa koszty jednorazowych warsztatów w wysokości 15 zł.
2. Opłata nie podlega zwrotowi w wypadku rezygnacji przez uczestnika warsztatów (poza sytuacjami wymienionymi w regulaminie).
3. Gwarancję miejsca na warsztatach stanowi uiszczenie opłaty za warsztaty, przesłanie dowodu wpłaty na maila oraz wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
4. O zapisie na warsztaty decyduje kolejność uiszczania opłat, a nie kolejność zgłoszeń.
5. W przypadku zapełnienia grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub możliwość przejścia do kolejnej grupy warsztatowej, w której lista nie została jeszcze zamknięta.
6. Osobom, które dokonają przelewu na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów, Organizator nie gwarantuje przyjęcia do grup.
7. Wpłaty należy dokonać na podane konto. Przelewy powinny być opisane tytułem: „Głosy tradycji w Gdyni- termin warsztatów-imię i nazwisko”
8. Po dokonaniu przelewu uczestnik jest zobowiązany do wysłania PDF-u z potwierdzeniem wpłaty na email: glosytradycji@gmail.com w tytule maila wpisując: imię nazwisko, termin warsztatów, pdf
9. W przypadku małej ilości zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, w tym przypadku zwracana jest opłata za odwołane zajęcia osobom, które za nie zapłaciły w wysokości nominalnej. Uczestnicy otrzymają informację mailową lub telefoniczną.
10. Każdy uczestnik warsztatów powinien zgłosić się na miejsce minimum 10 minut przed zajęciami.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom. Sugerujemy aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.
12. Z uwagi na komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia ma prawo do nie wpuszczenia na salę osób spóźniających się.
13. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatorów. Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.
14. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji „Głosów tradycji w Gdyni” w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.
15. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika, warunków uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926

Kontakt: glosytradycji@gmail.com

Organizator: Towarzystwo Miłośników Gdyni
Warsztaty są realizowane dzięki wsparciu finansowemu miasta Gdynia