Rocznik Gdyński nr 26, Spis treści

Ukazał się kolejny, 26 tom „Rocznika Gdyńskiego” pod red. Jacka Dworakowskiego. Bieżący numer pisma zbiegł się z okrągłą – 25. rocznicą pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce. Nic więc dziwnego, że  pierwsze artykuły poświęcone są temu  ważnemu wydarzeniu.
Dobrą tradycją stają się zamieszczane na łamach pisma prace, których autorami jest młodzież. W tym numerze ,,Rocznika” załączone zostały artykuły, które  są skrótem prac, jakie wpłynęły na 40. Olimpiadę Geografii, która jak co roku odbyła się 
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej. Poza tym – wzorem ubiegłego roku – opublikowane są uczniowskie mowy z okazji kolejnej rocznicy uzyskania przez Gdynię praw miejskich.
Redakcja „RG” poleca Państwa uwadze również inne, nie mniej interesujące artykuły dotyczące tematyki gdyńskiej,
Rocznik Gdyński” jest do nabycia w Towarzystwie Miłośników Gdyni, ul. Władysława IV/57 od poniedziałku do piątku w godz. od 11 – 14.00 oraz w księgarni „Chimera” w Gdyni.

SPIS TREŚCI ROCZNIKA GDYŃSKIEGO  nr 26.
Małgorzata Sokołowska
WYBORY 1989. URNA OD ŚRODKA I Z DOOKOŁA.

Krzysztof Chalimoniuk, Hanna Pisiak
WYBORY PARLAMENTARNE 1989 ROKU W PRASIE TRÓJMIEJSKIEJ.
Zestawienie bibliograficzne artykułów (opracowanie w wyborze)

Dariusz Małszycki
ZWIĄZEK STRZELECKI W GDYNI W LATACH 1927-1939

Krzysztof Chalimoniuk
KONSULAT REPUBLIKI CZECHOSŁOWACKIEJ W GDYNI (1937-1939)

Kazimierz Pulkowski
MARYNARKA WOJENNA RP – TRUDNE PYTANIA

Małgorzata Sokołowska
OPERACJA ŻAGIEL`74

Mirosław Fudziński
HISTORIA JEDNEGO ODKRYCIA. PIERWSZE RATOWNICZE BADANIA ARCHEOLOGICZNE W POWOJENNEJ GDYNI

Radosław Giętkowski
GDYNIA W POLSKIM USTAWODAWSTWIE

Aneta Bednarska, Magdalena Salewska, Katarzyna Wolf Pająk
ZESPOŁ SZKÓŁ EKOLOGICZNYCH W GDYNI

Anna Głuchowska, Aleksandra Cicharska
POLITYKA ROWEROWA GDYNI

Małgorzata Sokołowska
DWA KONKURSY. PIĘKNE WITRYNY I ESTETYKA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
MÓJ DOBRY NOWY ŚWIAT.

Tadeusz Zarzycki
MÓJ DOBRY NOWY ŚWIAT

Ryszard Toczek
KWATERMISTRZ MARYNARKI WOJENNEJ – EDWARD TOCZEK

Aleksander Sprengel
NOWY SCENARIUSZ DLA CENTRUM GDYNI – BUDOWA GDYŃSKIEGO CENTRUM FILMOWEGO I ZAGOSPODAROWANIE PLACU GRUNWALDZKIEGO

Anna Naumowicz
MODERNIZACJA SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W GDYNI

Alicja Halbrycht
BUDOWA SIECI TRAKCYJNEJ ORAZ PĘTLI TROLEJBUSOWEJ NA OSIEDLU FIKAKOWO – NOWA INWESTYCJA MIASTA GDYNI.

Maja Morawska
ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI NA OBSZARZE CHWARZNA – WICZLINA
I DĄBROWY W LATACH 1978 – 2010

Wiesława Krajewska
URODZINOWE MOWY NA CZEŚĆ GDYNI
Katarzyna Kabata.
Mateusz Kurek
Mateusz Kijowski
Mateusz Gierszewski
Magdalena Rusin

DOROBEK NAUKOWY I ZAWODOWY MIESZKAŃCÓW GDYNI
Wiesława Krajewska
REGINA PAWŁOWSKA .

Elwira Worzała
STANISŁAW OLESIEJUK – ARTYSTA MALARZ, NAUCZYCIEL

RECENZJE, OPINIE I OMÓWIENIA

Gdynia Zachód z przeszłości w przyszłość, pod red. Tadeusza Stegnera
Rec. Joanna Skupowa

***
Małgorzata Sokołowska
ROCZNICOWY PRZEGLĄD PRASY 1934-2004

Jacek Dworakowski
GDYŃSKIE KALENDARIUM 2013

Jacek Dworakowski
RED BULL w fotografii Jacka Dworakowskiego