Rocznik Gdyński nr 24, Spis treści

ROCZNIK GDYŃSKI nr 24
SPIS TREŚCI

Od Redakcji …..8
KAZIMIERZ MAŁKOWSKI 1933-2012
Jacek Dworakowski …..10
Mirosław Gawron …..12
Kazimierz Małkowski, GDYNIANIE A TRZECIA GRUPA DVL …..16
Hanna Pisiak, Alina Chudy, Liwia Delińska, SPIS PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH GDYNI, TRÓJMIASTA I WYBRZEŻA AUTORSTWA KAZIMIERZA MAŁKOWSKIEGO …..26
***
Krzysztof Chalimoniuk, POWSTANIE I FUNKCJONOWANIE GDYŃSKIEGO DOMU MARYNARZA, W LATACH 20.1 30. XX WIEKU …..30
Tadeusz Estejka-Kaczmarek, CIEKAWE NAZWISKA W GDYNI (przedruk z 1931 r.) …..58
Małgorzata Sokołowska, JÓZEF GABRIEL JĘCZKOWIAK (1898 -1966). RADNY MIEJSKI, PREZES KOŁA ZWIĄZKU OFICERÓW REZERWY …..61
Maciej Kurpiewski, JAN KONRAD KOTŁOWSKI (1912 -1972) – NIEZNANY FOTOGRAF PRZEDWOJENNEJ GDYNI …..69
Anna Śliwa, WACŁAW SZCZEBLEWSKI. ARTYSTA Z POMORZA …..76
Krzysztof Zabiegliński, DZIAŁALNOŚĆ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W GDYNI W LATACH 1945-1950 cz. 2 …..93
Dariusz Małszycki, WYCHOWANIE WODNE W HARCERSTWIE GDYŃSKIM W LATACH 1959-1989 …..105
Elżbieta Strehlau, WIZYTA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA IIW GDYNI W CZERWCU 1987 ROKU W ŚWIETLE MATERIAŁÓW OPERACYJNYCH SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA …..120
Małgorzata Sokołowska, NOWI PATRONI GDYŃSKICH ULIC. ZMIANY Z LAT 2002-2012 …..133
Aleksandra Cicharska, Agata Japczyńska, GŁÓWNE FUNKCJE MIASTA (NA PRZYKŁADZIE GDYNI) …..162
Lucyna Przybylska, WSPOMNIENIA O DZIADKU JANUSZU UKLEJEWSKIM …..172
Jacek Goździewicz, GDYNIA GŁÓWNA OSOBOWA – MIEJSCE TĘTNIĄCE ŻYCIEM
(WSPOMNIENIA) …..180
Witold Ciechanowicz, NADLEŚNICTWO GDAŃSK.LASYGDYŃSKIE …..197
JUBILEUSZ 90-LECIA GDYŃSKIEGO PORTU …..200
Kazimierz Małkowski, DOROBEK NAUKOWY I ZAWODOWY MIESZKAŃCÓW GDYNI 205
Janina Zielińska, SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW GDYNI ZA 2011 R …..210

RECENZJE, OPINIE I OMÓWIENIA

Barbara Mikołajczuk, Monika Zakroczymska, GDYŃSKIE KAPLICZKI, FIGURY I KRZYŻE, Rec. Lucyna Przybylska …..216
Małgorzata Sokołowska, GRABÓWEK, Rec. Jacek Dworakowski …..219
BIULETYN HISTORYCZNY MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI, Rec. Jan Tymiński …..221
Elwira Worzała, PERŁY GDYNI, Rec. M.S …..224
Małgorzata Sokołowska, ROCZNICOWY PRZEGLĄD PRASY 1922-2002 …..225

KALENDARIUM

Jacek Dworakowski, GDYŃSKIE KALENDARIUM 2011 …..236

LISTY DO REDAKCJI

Mariusz Kardas, TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GDYNI – PRZEDWOJENNY PREKURSOR TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW GDYNI? KOMUNIKAT GŁOSEM
W DYSKUSJI BĘDĄCY …..261
Małgorzata Sokołowska, PAMIĘCI ŻWIRKI I WIGURY …..265
Aneta Batko, BUDOWA STACJONARNEGO HOSPICJUM DLA DZIECI …..266