Pamięci Zdzisława Sękowskiego

W siedzibie TMG odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Zdzisława Sękowskiego, wieloletniego członka TMG i Koła Plastyków. Wspominając kolegę odczytano kilka wierszy jego autorstwa.
Poniżej relacja Stanisława Jasinowskiego.