Historia TMG

dab_gradientZamysł utworzenia organizacji, która mogłaby działać na rzecz miasta i jego mieszkańców, powstał w 1974 z inicjatywy grupy gdyńskich społeczników. W lutym 1975 utworzono Tymczasowy Zarząd Towarzystwa, którego ostatecznej nazwy jeszcze wtedy nie ustalono. 
Do września trwały prace nad projektem statutu i założeń programowych oraz przygotowaniem zebrania wyborczego.
7 października 1975 w auli Wyższej Szkoły Morskiej (Akademia Morska) odbyło się walne zgromadzenie, na którym powołano do życia Towarzystwo Miłośników Gdyni. 
Statut zatwierdzony został 16 stycznia 1976 i to jest oficjalna data rozpoczęcia działalności.
Główne zadanie TMG – integrowanie gdyńskiej społeczności wokół spraw mających za cel zachowanie od zapomnienia historii i osiągnięć kulturalnych Gdyni, popularyzowanie gospodarki morskiej oraz, we współpracy ze szkołami, prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej dla młodzieży. Gromadzone materiały historyczne postanowiono publikować w cyklicznie wydawanym „Roczniku Gdyńskim”. Spotkania zarządu i członków TMG odbywały się najpierw przy ul. Fredry 4, a potem w sali obrad Polskich Linii Oceanicznych.
W 1979, dzięki staraniom prezesa Rutha, towarzystwo otrzymało własny lokal przy 
ul. Władysława IV 51, poszerzony w połowie lat 80. do obecnych rozmiarów. Tu odbywają 
się co miesiąc zebrania członków zarządu, biuro jest czynne codziennie.

Od 1977 TMG wydaje Rocznik Gdyński, którego 11 tomów ukazało się pod redakcją Jerzego Micińskiego, kolejne 3 tomy pod redakcją Danuty Nowickiej, następne Jacka Dworakowskiego. Do 1993 TMG organizowało dla młodzieży coroczny Turniej Wiedzy o Gdyni (przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej), w szkołach istniały koła Młody Przyjaciel Gdyni, w gdyńskich instytucjach i przedsiębiorstwach koła terenowe, TMG wspierane było finansowo i organizacyjnie przez Urząd Miejski oraz przedsiębiorstwa gdyńskie.

Zmiany polityczne w kraju zmieniły wiele także w życiu TMG. Przestały istnieć koła, konkursy o Gdyni szkoły zaczęły robić we własnym zakresie, choć młodzież często przychodzi by uzyskać wskazówki i informacje na tematy związane z Gdynią. Zainteresowanie towarzyszy także licznym wystawom artystycznym organizowanym pod patronatem Koła Plastyków im. Wacława Szczeblewskiego (życiorys W.S.). Autorami są członkowie naszego koła, artyści Wybrzeża oraz młodzi adepci sztuki.
prel_pckKoło Starych Gdynian każdą ostatnią środę miesiąca zaprasza na pogadanki historyczne. Cykliczne spotkania odbywa kilkanaście gdyńskich stowarzyszeń, które nie mają własnej siedziby.

W 1984 TMG podjęło się wzniesienia w Gdyni pomnika inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego (życiorys E.K.), który 1 października 1994 odsłonięto i poświęcono przy ul. 10 Lutego. Od tej pory 2 razy w roku przedstawiciele władz miasta, Marynarki Wojennej, gdyńskich instytucji, mieszkańców naszego miasta i członków Zarządu TMG składają pod pomnikiem kwiaty w dniach: 10 lutego – dla uczczenia nadania Gdyni praw miejskich, 30 grudnia – w kolejne rocznice urodzin inż. E. Kwiatkowskiego.
W 1990 z inicjatywy i staraniem TMG na budynku szkoły w Orłowie odsłonięto tablicę ku czci dr Teofila Zegarskiego.

Pierwszy zarząd:

 • Jan Kowalkowski – prezes,
 • Andrzej Ropelewski i Tadeusz Ickiewicz – wiceprezesi,
 • Maria Sieradzan – sekretarz oraz
 • Jerzy Łaniewski – skarbnik.
 • Wanda Andrzejewska,
 • Stanisława Czerska,
 • Jerzy Heidrich,
 • Maksymilian Kasprowicz,
 • Jerzy Miciński,
 • Danuta Nowicka,
 • Zdzisław Pietras,
 • Bolesław Polkowski,
 • Dariusz Szymiec,
 • Janusz Uklejewski
 • Wojciech Zieliński.

Komisja rewizyjna:

 • Edward Wróbel

Sąd koleżeński:

 • Kazimierz Kretowicz,
 • Tadeusz Gerwel,
 • Franciszek Fenikowski
 • Bolesław Just.

W 1977 Jana Kowalkowskiego zastąpił Tadeusz Grembowicz, w 1983 prezesem został Konrad Ruth, który swą funkcję pełnił do śmierci w lipcu 1995. Od 1995 prezesem jest Wojciech Kodłubański.

Zarząd TMG (2013 r.)

 • Wojciech Kodłubański – prezes
 • Janina Zielińska-wiceprezes
 • Jacek  Dworakowski – wiceprezes
 • Zofia Orzczyńska – wiceprezes
 • Mirosława Waśkowska – sekretarz
 • Teresa Wojciechowska – skarbnik
 • Natalia Chalimoniuk
 • Sławomir Kitowski
 • Stefania Rosińska
 • Eugeniusz Lademann
 • Maria Domaradzka
 • Maria, Jolanta Sołtysik

Komisja Rewizyjna:

 • Sieracka – Zięba Edyta – przewodnicząca
 • Janik Tadeusz
 • Konieczny Grzegorz
 • Ziegert Paweł

Honorowi Członkowie TMG:

tytuły nadane w 1979:

 • Mieczysław Filipowicz,
 • Tadeusz Gerwel,
 • Kazimierz Jurkiewicz,
 • Witold Urbanowicz,
 • Erazm Zabiełło,
 • Włodzimierz Prochaska,
 • Wanda Andrzejewska,
 • Piotr Cieślawski,
 • Bolesław Polkowski,
 • Józef Bodziński,
 • Karol Olgierd Borchardt,
 • Walerian Cięglewicz,
 • Henryk Tetzlaff,
 • Bolesław Just,
 • Maksymilian Kasprowicz,
 • Jadwiga Titz-Kosko.

Tytuły przyznane w 2001 członkom założycielom w TMG nieprzerwanie od 25 lat:

 • Tomasz Czayka,
 • Barbara Deręgowska,
 • Florian Deręgowski,
 • Jerzy Heidrich,
 • Aniela Jabłońska,
 • Danuta Nowicka,
 • Andrzej Ropelewski,
 • Maria Sieradzan,
 • Danuta Dulin-Sławska,
 • Bernard Szczeblewski,
 • Dariusz Szymiec,
 • Ryszard Thomas,
 • Janusz Uklejewski,
 • Wojciech Zieliński.

 
Lista czynnych członków TMG – 2013 r.