Gdynia moje miasto – okno na świat – FINAŁ

gd-88-642Dobiegła końca IX edycja międzyszkolnych obchodów 88. urodzin Gdyni,  nad którymi patronat honorowy objęła wiceprezydent Gdyni, Pani Ewa Łowkiel. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 115 uczniów z 11 gdyńskich szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Licea Ogólnokształcące nr III, IV, V, VI, IX, X, XIII, XIV, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Zespół Szkół Mechanicznych. Międzyszkolny projekt edukacyjny związany z jubileuszem Gdyni obejmował siedem kategorii konkursowych: poezję śpiewaną; fotografię; komiks; grafikę komputerową; wiedzę o Gdyni; film; wygłaszanie mowy na cześć Gdyni – laudacje.
10 marca w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni odbyła się uroczystość podsumowująca projekt, realizowany wspólnie przez V i VI Licea Ogólnokształcące oraz Towarzystwo Miłośników Gdyni. 55 uczniów, laureatów wyróżnionych w siedmiu konkursach, otrzymało dyplomy, nagrody książkowe i drobne upominki. Zakończenie projektu prowadzili uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych: Izabela Syta – 3LW i Jan Mudlaff – 14A, obsługą multimedialną zajął się Przemysław Kreft – 14A. Uczniowie po powitaniu przybyłych gości  i przedstawieniu organizatorów poprosili gospodarza uroczystości, Panią dyrektor ZSM Irenę Szafranek o dokonanie otwarcia uroczystego finału. Następnie mięliśmy okazję posłuchać nagrodzonych piosenkarzy i oratorów oraz obejrzeliśmy zwycięskie filmy. Mogliśmy również podziwiać nagrodzone prace w konkursach: fotograficznym – prace ukazujące Gdynię w krzywym zwierciadle i widzianą z mojego okna; graficznym – Gdynię jako miasto przyszłości ; komiks – ilustrujący baśnie gdyńskie.
Uczniowie w imieniu koordynatorów podziękowali wszystkim uczestnikom konkursów każdej z wymienionych kategorii oraz ich opiekunom – nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie młodzieży do konkursów, a także jurorom za ich zaangażowanie i poświęcenie swojego czasu na pracę w komisjach konkursowych. Po wręczeniu podziękowań dla nauczycieli i jurorów przystąpiono do wręczenia nagród laureatom konkursów. Fundatorami nagród byli: Urząd Miasta Gdyni, Towarzystwo Miłośników Gdyni oraz Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

LAUREACI KONKURSÓW
Konkurs Wiedzy o Gdyni:

I miejsce : Maria Bielecka i Kamila Pyszkowska – VI LO
II miejsce: Dawid Gajos i Rafał Borowski – XIV LO
III miejsca: Julianna Schmidt i Alicja Konkol oraz Kamil Pagudis i Maciej Szczepaniuk – VI LO
Wyróżnieniea: Marcin Scheibe i Marcin Lipkowski oraz Krystian Sikorski i Dominik Kłonica – ZSM

Konkurs Poezji Śpiewanej:
I miejsce: Magdalena Zawłocka – III LO
II miejsce: Hanna Glegolska – VI LO
III miejsce: Sandra Prus – V LO
Wyróżnienia: Mateusz Gierszewski, Michał Kowalewski, Mikołaj Wilkanowski i Paweł Bieliński – III LO

Konkurs Fotograficzny:
I miejsce: Oliwia Ociesa  – XIII LO i Martyna Jagucka – V LO
II miejsce: Klaudia Kuchta – XIII LO i Martyna Szuttenberg – IX LO
III miejsce: Joanna Jabłonowska, Weronika Kowalska i Klaudia Chartuniewicz – ZSAE
Wyróżnienie: Małgorzata Paprocka – IX LO, Natalia Tylor – XIII LO i Adriana Kunicka – XIV LO

Konkurs Oratorski:
I miejsce: Katarzyna Kabata – II LO, Mateusz Kurek – III LO i Mateusz Kijowski – IV LO
Wyróżnienie: Magdalena Rusin – IX LO i Mateusz Gierszewski – III LO

Konkurs Filmowy:
I miejsce: Klaudia Laskowska – XIII LO
II miejsce: Sara Bajkiewicz i Kamila Gemba – ZSAE
III miejsce: Dominika i Patrycja Kawa – XIII LO
Wyróżnienie: Emilia Mariańska i Alicja Lisowiec – X LO oraz Natalia Krawczyk, Alicja Bronka, Emilia Dworzyńska i Justyna Rzepa z XIII LO

Konkurs Graficzny:
I miejsce: Tomasz Prabucki – XIV LO
II miejsce: Martyna Jagucka – V LO
III miejsce: Kinga Stolc – XIII LO
Wyróżnienie: Wiktoria Masewicz i Izabela Chodnicka – ZSM
Nagroda specjalna koordynatorów: Adam Szczuko – ZSM

Konkurs na Komiks:
I miejsce: Magdalena Kozikowska –  III LO
II miejsce: Martyna Jagucka – V LO
Wyróżnienie: Kornelia Stańczyk – ZSAE i Katarzyna Bobkowska – IV LO

gd-88-643 gd-88-651 gd-88-665 gd-88-670 gd-88-672 gd-88-674 gd-88-684 gd-88-686 gd-88-687 gd-88-688