Koło Plastyków im. W. Szczeblewskiego

Koło Plastyków im. prof. Wacława Szczeblewskiego funkcjonuje w strukturach Towarzystwa Miłośników Gdyni od 1992 roku.

Inicjatorem założenia koła, które skupiałoby nieprofesjonalnych twórców, pasjonatów malarstwa, rzeźby, fotografii, tkaniny był Stanisław Bąkowski.
Pomysł zrodził się z chwilą odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Wacławowi Szczeblewskiemu na budynku byłej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni przy ul. Pomorskiej. Niewątpliwą zasługą gdyńskiej szkoły było powstanie środowiska plastycznego w młodym budującym się dopiero mieście.
Stanisław Bąkowski – pełen energii i pomysłów rzeźbiarz, postanowił wskrzesić pamięć o prof. Wacławie Szczeblewskim i nadać jego imię powstającemu Kołu. Bernard Szczeblewski, syn profesora, wyraził zgodę aby Koło nazwać imieniem swojego Ojca.
W maju 1992 roku zrealizowały się plany Stanisława Bąkowskiego. Zarząd Towarzystwa Miłośników Gdyni wyraził zgodę na włączenie Koła Plastyków im. prof. Wacława Szczeblewskiego w swoje struktury organizacyjne i udostępnił pomieszczenia siedziby na jego działalność. Jedno z pomieszczeń przeznaczono na salę wystawienniczą, a drugie na galerię prezentującą prace członków Koła.
Koło rozpoczęło działalność prezentując wystawę rzeźby Stanisława Bąkowskiego.

Powołano Zarząd Koła w składzie:

  • Przewodniczący – Stanisław Bąkowski
  • Sekretarz – Barbara Letkiewicz
  • Kronikarz – Teresa Wolińska
  • Skarbnik – Krystyna Bielecka

Członkami Koła zostali:
Barbara Chudzikiewicz, Ryszarda Bąkowska, Stanisław Karwalski, Stanisław Katzer, Józef Kawecki, Adam Lewandowski, Jadwiga Lemańczyk, Barbara Międlar, Emil Pytko, Henryk Sekular, Halina Wasielke-Cieślak, Konstanty Wasilewskijeresa Wolińska, Włodzimierz Radziszewski.
W późniejszym okresie dołączyli:
Elżbieta Bieńko-Kornacka, Zofia Orczyńska, Jadwiga Orczyńska, Jolanta Krause, Irena Isbrandt, Agnieszka Grot, Zdzisław Karbowiak, Zdzisław Sękiewicz, Gabriela Grygo, Katarzyna Markowska-Żal, Krystyna Pachorska-Galubińska, Barbara Stępień, Edmund Mroch, Krystyna Pluta, Izabela Fołta, Anna Lichnerowicz, Elżbieta Semenowicz, Jadwiga Filipczyk, Romana Michalska, Larysa Tomczyk, Jan Kazimierz Kowalski, Jolanta Binkowska.
Skład osobowy w ciągu minionych 20 lat działalności zmieniał się. Obecnie Koło skupia 23 członków. Działa również Komisja artystyczna.
Zarząd Koła stanowią:

  • Przewodnicząca – Zofia Orczyńska
  • Wiceprzewodniczący – KonstantyWasilewsk
  • Skarbnik – Krystyna Bielecka
  • Sekretarz – Jan Kowalski

„Ars longa, vita brevis” – sztuka trwa długo, życie krótko jak powiedział
Hippocrates. Niestety nie ma już wśród nas Stanisława Katzera, Stanisława Bąkowskiego, Adama  Lewandowskiego,  Jadwigi  Orczyńskiej, Józefa  Kaweckiego,  ale pozostała ich twórczość i serdeczna pamięć.


Wspólnie rozwijamy swoje pasje artystyczne, talenty, pogłębiamy wiedzę o sztuce i umiejętność jej oceny.
Chcemy wpływać na środowisko gdyńskie poprzez organizowanie wystaw, warsztatów malarskich, wykładów z historii sztuki. Działania te maja charakter otwarty.
Dużą rolę przywiązujemy do współpracy z młodzieżą szkolną, którą zapraszamy na zajęcia plastyczne do siedziby TMG. Zajęcia takie członkowie Koła prowadzili również w szkołach.
Koło wspierało także różne akcje charytatywne i Gdyńskie Hospicjum przekazując na ten cel swoje prace.
W osiągnięciu założonych celów w istotny sposób pomagał nam Urząd Miasta Gdyni, wspierając finansowo w formie dotacji wykonanie określonych zadań.
W okresie XX lat naszej działalności zorganizowano 213 wystaw artystycznych (malarstwo, rzeźba,fotografia, tkanina).
Od 2002 roku Koło rozszerzyło swoją działalność o warsztaty malarskie i wykładyz historii sztuki.
Przeprowadzono 52 dwu i trzygodzinne wykłady z pokazem multimedialnym z dziedziny sztuki, odbyły się 73 trzygodzinne warsztaty malarskie, zorganizowano 16 plenerów malarskich jedno i kilkudniowych, przeprowadzono kilkanaście godzin warsztatów artystycznych z młodzieżą szkolną.
Wystawy, warsztaty, wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem. Warsztaty malarskie zachęciły kilka osób z naszego grona do podjęcia studiów na Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Członkowie Koła prezentowali swoje prace również poza siedzibą TMG. na wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Gdyni, Gdańsku, Rumi, Jastrzębiej Górze, Skarszewach, Poznaniu, Sztumie i wielu innych miejscach.
Wierzymy, że nad Kołem czuwa nasz patron prof. Wacław Szczeblewski, wspaniały człowiek i artysta, o wielkich ambicjach i umiejętnościach organizatorskich.
Wykształcił wielu znakomitych twórców, którzy tworzyli atmosferę artystyczną Gdyni. Również nam, członkom Koła Jego imienia przyświeca ten sam cel.
tekst: Zofia Orczyńska