Działalność

Działania nasze bazują głównie na aktywności ludzi starszych, którzy po zakończeniu pracy zawodowej znajdują jeszcze dość sił, aby realizować swoje pasje, dzielić się wiedzą, doświadczeniem i pamięcią minionych chwil. Tutaj liczymy głównie na młodsze pokolenia odbiorców i do nich się zwracamy. Częstokroć jest to jedyna sposobność, aby na takiej „cegiełce” kolejne pokolenia mogły się oprzeć.

1. Koło Plastyków im. W. Szczeblewskiego
2. Koło Starych Gdynian
3. Działalność wydawnicza
4. Działalność edukacyjna
5. Salon poezji
6. Sceno-sfera

salon-poezji-krakow sceno-sfera-szekspir